Būvprojekta “Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)” izstrāde

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas dome

Projekta termiņš: 2009. - 2013.gads

Projekta apraksts: SIA “Firma L4” veica būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 8,6 km garam ielu pārbūves posmam Liepājā, Ganību, Zirņu, Parka, Tirgus ielās, kā arī paredzēja jauna ielas posma izbūvi starp Jauno tiltu un Zemnieku ielu, kā arī Jaunā tilta pārbūvi. Būvprojekta ietvaros tika izstrādāti risinājumi ceļa daļas izbūvei, pazemes un virszemes infrastruktūras izveidei, teritorijas labiekārtošanai un trokšņa slāpēšanas pasākumu īstenošanai.