Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana ir viens no Firmas L4 darbības stūrakmeņiem. Mūsu inženieri izstrādās labākos tehniskos projektus un sagatavos projektu tehniski ekonomisko pamatojumu. Mēs projektējam kā jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, tā arī paredzam apjomu pārbūvi atsevišķām pilsētām un to daļām. Realizējam arī dažādu komercobjektu, piemēram, daudzdzīvokļu ēku, lielveikalu un viesnīcu ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, projektēšanu.

Atbildīgais būvspeciālists

Ivo Grandāns

Mēs nodrošinām:

 • ūdenssaimniecības sistēmu izpēti un tehniskā stāvokļa novērtēšanu
 • tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ūdenssaimniecības attīstības projektiem
 • iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu
 • artēzisko urbumu, ūdens sagatavošanas staciju, ūdenstorņu un citu ūdensapgādes sistēmas elementu projektēšanu
 • notekūdeņu attīrīšanas staciju, sūkņu staciju un citu notekūdeņu sistēmu elementu projektēšanu
 • notekūdeņu dūņu apstrādes un novietošanas tehnoloģiju projektēšanu
 • būvprojektu ekspertīzi
 • būvprojektu autoruzraudzību
 • 100
  km/gadā uzprojektētu ārējo tīklu
 • 8
  sertificēti ŪKT inženieri

Atbildīgais būvspeciālists

Ivo Grandāns

 • Tehniskā projekta un pasūtītāja prasību sagatavošana būvdarbu līgumam „Centralizētās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras paplašināšana Mārupē"

  Pasūtītājs: SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

  Termiņš: 2012. - 2015. gads

 • Iepirkuma dokumentu izstrāde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Dobeles pilsētā un tai piegulošajos pagastos

  Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens"

  Termiņš: 2008. - 2014. gads

 • Dzeramā ūdens sadales tīklu modelēšana un noplūžu samazināšanas un notekūdeņu savākšanas tīklu modelēšana un infiltrācijas noteikšana Ventspilī, Latvijā

  Pasūtītājs: AS "COWI"

  Termiņš: 2003. - 2010. gads

 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās, 2. fāze"

  Pasūtītājs: Halcrow Group Ltd

  Termiņš: 2005. - 2006. gads

 • Konsultācijas pakalpojumi projektā "Ūdens sistēmas attīstība Daugavpils pilsētā - II etaps"

  Pasūtītājs: AS "COWI"

  Termiņš: 2005. - 2006. gads