Būvprojekta izstrāde un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā, II kārta”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: SIA Valmieras ūdens

Projekta termiņš: 2010. - 2011.gads

Projekta apraksts: Līguma ietvaros tika veikta maģistrālo ūdensapgādes tīklu (21.8 km), pašteces kanalizācijas tīklu (16.2 km), kanalizācijas spiedvadu (1.1 km) projektēšana, paredzot 3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi. Tika sagatavota iepirkumu dokumentācijas būvdarbu iepirkumiem, kas sadalīta 6 lotēs. Darbu autoruzraudzība tika veikta 2013. - 2014. gadā.