Būvniecības izmaksu noteikšana

Būvizmaksu noteikšana ir katra būvprojekta noslēguma fāze. Mēs izmaksām sekojam līdzi jau būvprojekta izstrādes gaitā, lai nodrošinātu efektīvu un optimālu risinājumu rašanu.

Vadošais būvspeciālists

Linda Ozola

Mēs nodrošinām

 • būvizmaksu noteikšanu atbilstoši LBN 501 -17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
 • būvizmaksu auditu un ekspertīzi

Vadošais būvspeciālists

Linda Ozola

 • Darbu apjomu un orientējošo būvizmaksu noteikšanas aktualizāciju projektam „RIMI noliktavu kompleksa un biroja ēkas jaunbūvei / rekonstrukcijai Rīgā, Augusta Deglava ielā 161/167

  Pasūtītājs: SIA "Deglava Real Estate"

  Termiņš: 2017. gads

 • Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa buvprojektam"

  Pasūtītājs: Siguldas novada dome

  Termiņš: 2017. gads

 • Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada Garciemā un Mežgarciemā būvprojektu izstrāde

  Pasūtītājs: Carnikavas novada dome

  Termiņš: 2017. gads

 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta

  Pasūtītājs: SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

  Termiņš: 2013. - 2015. gads

 • Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" pirmsprojekta būvizmaksu izstrāde

  Pasūtītājs: SIA "Valgums-S"

  Termiņš: 2012. gads