Būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā „MVP Kājnieku skolas autoparka izbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Projekta termiņš: 2018. – 2019.

Projekta apraksts: Būvprojekta ietvaros tika izstrādāti risinājumi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolas un Zemessardzes 31. kājnieku bataljona vajadzībām, paredzot segta armijas automašīnu autoparka, automazgātavas, administratīvo, remontdarbnīcu un apmācību telpu bloku izbūvi. Projektēšanas darba uzdevumā ietverti gan teritorijas risinājumu un jaunbūvju projektēšanas darbi, gan esošo objektu un inženiertīklu apsekošanas un nojaukšanas darbi.