Ēku un inženierbūvju tehniskā apsekošana

Firmas L4 būvinženieriem ir pieredze plaša spektra ēku un inženierbūvju tehniskajā apsekošanā un atzinumu sagatavošanā. Mūsu rīcībā ir visas nepieciešamās mērierīces un iekārtas, lai apsekošanas darbus veiktu precīzi un nekļūdīgi.

Vadošais būvspeciālists

Guntis Lēmanis

Mēs nodrošinām:

  • ēku un būvju tehnisko apsekošanu, izmantojot graujošās/negraujošās pārbaudes metodes;
  • rekomendācijas ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanai;
  • būvprojektēšanas darba uzdevuma izstrādi;
  • ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanas izmaksu noteikšanu;
  • būvniecības kvalitātes kontroles ekspertīzi;
  • būvdarbu ekspertīzi;
  • būvniecības dokumentācijas ekspertīzi.

Vadošais būvspeciālists

Guntis Lēmanis