Tirdzniecības centra “Galleria Riga” Dzirnavu iela 67, Rīgā tehniskās apsekošanas veikšana”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: SIA Patollo

Projekta termiņš: 2013. - 2014. gads

Projekta apraksts: Firma L4 veica pilnu tirdzniecības centra „Galeria Riga” tehnisko apsekošanu, izmantojot vizuālās un negraujošās metodes. Tika izvērtēti visi ar būvniecības procesiem saistītie riski attiecībā uz drošu ēkas ekspluatāciju. Līguma ietvaros tika veikta 8 virszemes stāvu un 2 pazemes stāvu vizuāli tehniskā apsekošana, izlases veidā tika veikta nesošo konstrukciju pārbaude, izmantojot negraujošas pārbaudes metodes, un tika sagatavots atbilstošs atzinums. Tika veikta pieejamās būvniecības dokumentācijas analīze un ekspertīze, kā arī būvniecības dokumentācijas identificēšanas un arhivēšanas darbi. Ēkas kopējā platība ir 35 999,1 m2.