10/6/0,4kV tīkla rekonstrukcija Rīgā, Tvaika, Sliežu, Gaujienas, Sarkandaugavas, Lāpstu un Ziemeļu ielu rajonā. FP72 demontāža, TP795 un TP494 rekonstrukcija

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Sadales tīkls A/S

Projekta termiņš: 2012. - 2014. gads

Projekta apraksts: tika veikti 10/6/0,4/ 023 kV elektrotīkla renovācijas darbi, kuru rezultātā tika rekonstruētas 3. apakšstacijas, nomainīti vidējie un zemsprieguma kabeļi ar kopējo garumu virs 10 km, tika veikta elektroenerģijas uzskaites sistēmas sakārtošana.