330 kV un 110 kV elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” rekonstrukcijas trases projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: AS Latvenergo

Projekta termiņš: 2010. - 2011. gads

Projekta apraksts: tika veikta esošo 110 kV elektropārvades līniju pārbūve, esošo divķēžu 110 kV elektropārvades līniju vietā izveidojot elektropārvades līniju, kurā konstruktīvi uz vieniem balstiem izvietotas dažāda sprieguma līnijas: viena 330 kV un otra 110 kV . Pārbūvēto elektropārvades līniju kopējais garums – 126 km, šķērsojot ap 480 atsevišķus zemes īpašumus.