Būvniecības procesa vadība un konsultācijas

Būvniecības procesa vadība un ar to saistītās konsultācijas ietver pasūtītāja interešu pārstāvniecību un juridisko palīdzību pilna cikla būvniecības procesā. Pasūtītāja vārdā organizējam iepirkumu procedūras, vadām būvniecības līgumu izpildi, efektivizējam darbu izpildes termiņus un palīdzam rast drošāko risinājumu pasūtītāja vajadzību realizēšanai.

Jānis Šņore

Mēs nodrošinām:

 • projekta finansējuma saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu
 • projekta realizācijai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu
 • pieteikumu sagatavošanu finansējuma ieguvei no Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem (ERAF, ESF) un Kohēzijas fonda
 • atskaišu sagatavošanu pēc projekta ieviešanas
 • konsultācijas valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu publisko iepirkumu organizēšanā
 • konsultācijas piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumu sagatavošanā un administrēšanā
 • organizāciju funkcionālo auditu, izmaksu un struktūras optimizācijas konsultācijas
 • Eiropas Savienības fondu finansēto projektu auditu
 • pirmsaudita konsultācijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem (dokumentācijas pārbaude un konsultācijas iespējamo trūkumu novēršanai)
 • pasūtītāja pārstāvēšanu Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā strīdos par publisko iepirkumu un iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām
 • konsultācijas privātās un publiskās partnerības projektos
Jānis Šņore