Būvuzraudzība objektā „Biomasas katlumājas izbūve ar jaudu 14 MW, Rietumu ielā 1, Ogrē”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: SIA MS siltums, Ogres novada pašvaldība

Projekta termiņš: 2015.-2016. gads

Projekta apraksts: projekta ietvaros tika veikti būvuzraudzības darbi jaunas šķeldas katlu mājas izbūvei ar jaudu 14 MW, kas tika projektēta un uzbūvēta izmantojot austriešu firmas Kohlbach iekārtas. Būvdarbi realizēti augstā kvalitatīvē un rekordīsos termiņos. Katlumājas darbība tiek uzraudzīta attālināti un katlumāja darbojas autonomi, neatkarīgi no kurināmā kvalitātes un siltuma pieprasījuma izmaiņām pilsētā. Kopējās investīcijas katlu mājas izbūvei sasniedza 4,812 milj. EUR, kas ir vienas no zemākajām salīdzinot ar līdzīgiem projektiem Latvijā.

Sniegtie pakalpojumi

Projekta mazā bilde zem pogas Projekta mazā bilde zem pogas Apskatīt visus pakalpojumus