Inženiera pakalpojumi “Rīga TEC-2” rekonstrukcijas 2.kārtai

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: AS Latvenergo

Projekta termiņš: 2010. - 2013. gads

Projekta apraksts: laikposmā no 2010. gada marta līdz 2013. gada decembrim SIA Firma L4 kopā ar AF Colenco Switzerland Ltd sniedza projekta vadības un būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumus atbilstoši FIDIC Sudraba grāmatas līgumu nosacījumiem projektā „Rīgas TEC-2 rekonstrukcijas 2. kārta”. Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna koģenerācijas stacija, kuru veido viens atsevišķi stāvošs energobloks. Energobloka pamatā ir General Electric gāzes turbīna, katls utilizators un Siemens tvaika turbīna, kā arī palīgiekārtas. Jaunā energobloka lietderīgā jauda būs no 380 līdz 420 MWel, siltuma jauda 270 MWth. Projekta kopējās būvdarbu izmaksas bija 225 milj. EUR.