Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu uzraudzība ir  nozīmīga Firmas L4 būvspeciālistu darbības pamatkompetence, kuras ietvaros ir realizēti vairāk nekā 200 uzraudzības līgumi Latvijas vides un ūdenssaimniecību sistēmu sakārtošanai. Esam specializējušies kā ūdens sagatavošanas un apstrādes projektu īstenošanā, tā arī  tīklu pārvades sistēmu un notekūdens savākšanas un attīrīšanas procesos.

Atbildīgais būvspeciālists

Jānis Janovičs

Mēs nodrošinām:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvuzraudzību
 • dziļurbumu ierīkošanas darbu būvuzraudzību
 • ūdens sagatavošanas staciju būvdarbu būvuzraudzību
 • ūdenstorņu pārbūves darbu būvuzraudzību
 • notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvdarbu būvuzraudzību
 • kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzību
 • būvuzraudzību saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumu prasībām

Atbildīgais būvspeciālists

Jānis Janovičs

 • Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā"

  Pasūtītājs: SIA "Salacgrīvas ūdens"

  Termiņš: 2013. - 2014. gads

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze) - būvuzraudzība

  Pasūtītājs: SIA "Ķekavas nami"

  Termiņš: 2012. - 2014. gads

 • Būvuzraudzība projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos I. un II. kārta" ietvaros

  Pasūtītājs: SIA "Ādažu ūdens"

  Termiņš: 2010. - 2014. gads

 • Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Limbažos, III. kārta” ietvaros

  Pasūtītājs: SIA "Limbažu komunālserviss"

  Termiņš: 2011. - 2013. gads

 • Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos”

  Pasūtītājs: SIA Baložu komunālā saimniecība

  Termiņš: 2009. - 2011. gads