Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi projektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu projektēšana un būvdarbi Bauskā”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Bauskas ūdenssaimniecība, SIA

Projekta termiņš: 2013. - 2014. gads

Projekta apraksts: Līguma ietvaros tika sniegti būvuzraudzības pakalpojumi artēzisko aku ierīkošanai un tamponēšanai, ūdens sagatavošanas stacijas pārbūvei, t.sk ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem 5,1 km garumā, pilsētas galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdens attīrīšanas iekārtu pārbūvei,