Būvuzraudzība objektā “Skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija starptautiskajā lidostā “Rīga””

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Starptautiskā lidosta "Rīga"

Projekta termiņš: 2007. - 2009. gads

Projekta apraksts: tika veikti būvuzraudzības darbi 6 būvobjektos, kas paredzēja starptautiskās lidostas „Rīga" skrejceļa pagarināšanu, apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju, peronu 14.–21. stāvvietu pārbūvi, skrejceļa seguma atjaunošanu un manevrēšanas ceļa ALFA seguma renovāciju, apakšzemes komunikāciju un ielu izbūvi Biznesa parka teritorijā. Tika izbūvētas autostāvvietas P3 3.kārtai, kā arī veikta būvuzraudzība SIA „Triangel” gaisa kuģu angāru piebrauktuves projektēšanas un būvniecības līguma ietvaros.