Būvuzraudzība Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas peldbaseina, Jaunatnes ielā 4A, Limbažos būvdarbiem

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība

Projekta termiņš: 2016. – 2018.

Projekta apraksts: 2016. gada rudenī tika uzsākti Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas peldbaseina būvniecības darbi, lai divus gadus vēlāk vietējo iedzīvotāju lietošanai nodotu mūsdienīgu un plašu daudzfunkcionālu sporta un veselības kompleksu ar diviem baseiniem, aerobikas zāli, trenažieru zāli, saunām un pirtīm. Tāpat projekta ietvaros tika labiekārtota arī peldbaseina pieguļošā teritorija, izveidojot zālāju, gājēju celiņus, soliņus un auto stāvvietu. Pozitīvas pārmaiņas ir pamanāmas ikvienam, kas dodas cauri Limbažiem. Limbažu un Salacgrīvas novada iedzīvotājiem līdz ar kompleksa atklāšanu nodrošināta papildus iespēja, kā, rūpējoties par veselības saglabāšanu, uzturēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu! Konkursa „Gada labākā būve Latvijā 2018” ietvaros Limbažu pilsētas daudzfunkcionālā sporta un veselības kompleksa Jaunatnes ielā 4A, Limbažos objektam piešķirta 2. vieta nominācijā „Publiskā jaunbūve”.