Siltumapgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība

Gūstot pieredzi no labākajiem ārvalstu inženierkonsultantu uzņēmumiem siltumapgādes sistēmu būvniecības jomā, esam kļuvuši par vienu no vadošajiem būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējiem siltumapgādes sistēmu projektu ietvaros Latvijā. Specializējamies kā katlumāju tehnoloģiju, ēku un dūmeņu sistēmu izbūves darbu uzraudzībā, tā arī siltuma pārvades sistēmu darbībā.

Nodaļas vadītājs

Gvido Nordens

Mēs nodrošinām:

 • siltumapgādes tīklu un sistēmu būvdarbu uzraudzību
 • katlumāju pārbūves un jaunbūves būvdarbu uzraudzību
 • būvuzraudzību saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumu prasībām
 • konsultācijas un ekspertīzes atzinumu sagatavošanu
 • tehniski ekonomisko pamatojumu un projektu pieteikumu sagatavošanu

Nodaļas vadītājs

Gvido Nordens

 • Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros

  Pasūtītājs: SIA "Ozolnieku KSDU"

  Termiņš: 2015. - 2016. gads

 • Būvuzraudzība objektā „Maģistrālās siltumtrases posma no ēkas Zeiferta ielā 2, Olainē līdz ēkai Stacija ielā 3, Pārolainē pārbūve”

  Pasūtītājs: SIA "Zeiferti"

  Termiņš: 2016. gads

 • Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā, projektēšanas un būvdarbu būvuzraudzības un tehnisko ekspertu pakalpojumi

  Pasūtītājs: SIA "Bauskas siltums"

  Termiņš: 2015. - 2016. gads

 • Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība

  Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas siltums"

  Termiņš: 2015. gads

 • Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros

  Pasūtītājs: SIA "Kokneses komunālie pakalpojumi"

  Termiņš: 2014. - 2015. gads

 • Būvuzraudzība objektā „Jaunolaines katlu mājas rekonstrukcija Jaunolainē, Olaines pagastā”

  Pasūtītājs: SIA "Zeiferti"

  Termiņš: 2014. - 2015. gads

 • TEC-1 rekonstrukcijas projekts

  Pasūtītājs: Fortum Engineering Ltd

  Termiņš: 2001. - 2005. gads