Supervision of heating system construction works

By gaining experience from the best foreign consulting engineering companies in the heating system construction field, we have become one of the leading construction supervision service providers in the realm of heating systems projects in Latvia. We specialise in boiler house technology, building and chimney construction work supervision, and in the operation of heat transfer systems.

Department Manager

Gvido Nordens

We offer:

 • supervision heating network and system construction work;
 • supervision of boiler house reconstruction and construction work;
 • construction supervision in accordance with FIDIC agreement provisions;
 • consulting and preparation of expert analysis verdicts;
 • preparation of technical economic rationales and project applications.

Department Manager

Gvido Nordens

 • Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos” ietvaros

  Client: SIA "Ozolnieku KSDU"

  Due date: 2015. - 2016. gads

 • Būvuzraudzība objektā „Maģistrālās siltumtrases posma no ēkas Zeiferta ielā 2, Olainē līdz ēkai Stacija ielā 3, Pārolainē pārbūve”

  Client: SIA "Zeiferti"

  Due date: 2016. gads

 • Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā, projektēšanas un būvdarbu būvuzraudzības un tehnisko ekspertu pakalpojumi

  Client: SIA "Bauskas siltums"

  Due date: 2015. - 2016. gads

 • Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība

  Client: SIA "Jūrmalas siltums"

  Due date: 2015. gads

 • Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros

  Client: SIA "Kokneses komunālie pakalpojumi"

  Due date: 2014. - 2015. gads

 • Būvuzraudzība objektā „Jaunolaines katlu mājas rekonstrukcija Jaunolainē, Olaines pagastā”

  Client: SIA "Zeiferti"

  Due date: 2014. - 2015. gads

 • TEC-1 rekonstrukcijas projekts

  Client: Fortum Engineering Ltd

  Due date: 2001. - 2005. gads