ES Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanas juridiskās konsultācijas

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Rīgas Brīvostas pārvalde

Projekta termiņš: 2013. - 2015. gads

Projekta apraksts: pakalpojuma ietvaros tika sagatavoti līguma grozījumi par projekta ieviešanu, sagatavoti atbildes vēstuļu projekti uz Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas uzdotajiem jautājumiem un skaidrojumu pieprasījumiem, tika sniegtas ar būvdarbu līguma ieviešanu saistītās juridiskās konsultācijas - par pasūtītāja tiesībām, pienākumiem FIDIC līguma īstenošanai, tika analizēta veikto būvdarbu atbilstība projekta mērķiem un projekta auditējamām vērtībām, novērtēts konstatēto noviržu un atkāpju būtiskums atkarībā no to ietekmes uz projekta mērķi un īstenošanas laika grafiku, sniegti ieteikumui konstatēto noviržu novēršanai. Projekta ietvaros tika sagatavoti un aktualizēti projekta finanšu un izpildes laika plāni, organizēti maksājumu pieprasījumi, projekta ieviešanas atskaites un pārskati Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai,