Būvprojekta izstrāde Biķernieku kompleksās sporta bāzes sacīkšu trases posma būvniecībai Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija

Projekta termiņš: 2015.-2016. gads

Projekta apraksts: starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) prasībām atbilstošas rallijkrosa trases izbūve. Projekts aptvēra trases un tās konfigurācijas izveidi, pasaules līmeņa stacionāro un mobilo drošības aprīkojuma uzstādīšanu, ūdens novadīšanas risinājumu izstrādi, seguma risinājuma izstrādi atbilstoši mūsdienu rallijkrosa trases prasībām, ezera krasta labiekārtojuma risinājuma izstrādi, atmežošanas un atkūdrošanas darbus. Projektā ietilpa 1294 m gara rallijkrosa trase, kas integrēta esošajā autošosejas un kartinga trases zonā, paredzot jaunu papildu grants seguma posmu apt. 800m garumā. Grunts posmā bija paredzēts speciāls seguma materiāls – minerālmateriāla maisījums, saistīts ar cementu, kuram projekta izstrādes laikā tika izstrādāta individuāla specifikācija, un tieši šāda materiāla sastāva segums, kāds ir ieklāts Biķernieku trasē, ir vienīgais pasaulē.