Ceļu un tiltu projektēšana

Balstoties uz ilggadējo pieredzi transportbūvju projektu īstenošanā, Firmas L4 inženieri un konsultanti garantē inovatīvu risinājumu izstrādi un konsultācijas ikvienam klientam. Līdz šim varam lepoties ar veikumu gan valsts galvenās nozīmes autoceļu projektēšanā, gan arī pilsētu galveno ielu un promenāžu projektēšanā.

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

Mēs nodrošinām:

 • visu veidu transporta būvju un transporta infrastruktūras objektu būvprojektu izstrādi un vadību
 • konsultācijas būvprojekta izstrādes laikā
 • visu veidu transporta būvju un transporta infrastruktūras objektu tehniskā stāvokļa novērtēšanu
 • satiksmes organizēšanas projektu un shēmu izstrādi
 • būvizmaksu noteikšanu
 • būvprojektu ekspertīzi
 • būvprojektu autoruzraudzību

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

 • Mežaparka Lielās estrādes pārbūves arhitektūras daļas teritorijas sadaļas (ceļu daļas) un jauna ceļa būvprojekta izstrāde

  Pasūtītājs: SIA "Arhitekta J.Pogas birojs"

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri – Saldus – Ezere posma km 18,30 – 37,21 pārbūve

  Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Tehniskā projekta izstrāde “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” un autoruzraudzība

  Pasūtītājs: Līvānu novada dome

  Termiņš: 2015. - 2017. gads

 • Ataru ceļa rekonstrukcija Ādažu novadā

  Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas attīstības Koncepcijas un tās Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde

  Pasūtītājs: Rēzeknes novada dome

  Termiņš: 2014. - 2015. gads