Road and bridge design

Based on our many years of experience implementing transportation structure projects, Firma L4 engineers and consultants guarantee the development of innovative solutions and consulting for each and every client. To date, we have played an integral role in the design of State main roads, as well as in the design of main roads and promenades in cities.

Department Manager

Gints Freibergs

We offer:

 • development and management of construction projects involving all types of transportation structures and transportation infrastructure sites;
 • construction project development consulting;
 • assessment of all types of the technical state of transportation structures and transportation infrastructure sites;
 • development of traffic organisation projects and schemes;
 • construction cost estimation;
 • expert analysis of construction projects;
 • field supervision of construction projects.

Department Manager

Gints Freibergs

 • Mežaparka Lielās estrādes pārbūves arhitektūras daļas teritorijas sadaļas (ceļu daļas) un jauna ceļa būvprojekta izstrāde

  Client: SIA "Arhitekta J.Pogas birojs"

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri – Saldus – Ezere posma km 18,30 – 37,21 pārbūve

  Client: VAS "Latvijas Valsts ceļi"

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Tehniskā projekta izstrāde “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” un autoruzraudzība

  Client: Līvānu novada dome

  Due date: 2015. - 2017. gads

 • Ataru ceļa rekonstrukcija Ādažu novadā

  Client: Ādažu novada dome

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas attīstības Koncepcijas un tās Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde

  Client: Rēzeknes novada dome

  Due date: 2014. - 2015. gads