Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Carnikavas novada pašvaldība

Projekta termiņš: 2017. – 2018.

Projekta apraksts: Laika periodā no 2017. gada pavasara līdz 2018. gada rudenim “Firmas L4” speciālisti izstrādāja un saskaņoja divus būvprojektus – “Pamatskolas pārbūve, Mūzikas un mākslas skola un bibliotēka” un “Pamatskolas sporta komplekss”. Realizējot visus būvprojekta “Pamatskolas pārbūve, Mūzikas un mākslas skola un bibliotēka” ietvaros iecerētos nojaukšanas, izbūves un pārbūves darbus, rezultāti būs ikvienam pamanāmi un nākotnē skolēniem būs nodrošināta patiesi pievilcīga un iedvesmojoša mācību vide zināšanu apgūšanai. Savukārt būvprojekta “Pamatskolas sporta komplekss” ietvaros skolēniem tiks izveidots visdažādākā veida sportiskajām aktivitātēm piemērots plašs sporta komplekss, tādejādi nodrošinot mūsdienīgu vidi fizisko aktivitāšu veikšanai un ieliekot pamatu pozitīvai attieksmei pret sportu un aktīvu dzīvesveidu jau bērnībā.