Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Ēkas rekonstrukcija viesnīcas izbūvei Kaļķu ielā 20”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: SIA "Kaļķu 20"

Projekta termiņš: 2016. - 2017. gads

Projekta apraksts: Ēkas rekonstrukcija viesnīcas izbūvei Kaļķu ielā 20 ietvaros SIA “Firma L4” būvspeciālisti veica būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Lai ēkā varētu izbūvēt viesnīcu, tai tika izbūvēts 6. stāvs. Iekšpagalmu pārsedzot ar stikla jumtu, tas ir veiksmīgi pārveidots par ātriju, kas palielina ēkas apjomu. Aiz perfekti restaurētas fasādes, kurā izceļas 18. gadsimta sākumā veidotais portāls, izveidota jauna, emocionāli izteiksmīga telpiskā struktūra. Ēka Kaļķu ielā 20 un zem tās esošais pagrabs ir daļa no UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs”, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” daļa. Ēkas restaurācija ir ieguvums Līvu laukuma un Vecrīgas kopējai noskaņai. Konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2017” ietvaros Ēkas rekonstrukcijas viesnīcas izbūvei Kaļķu ielā 20 projektam piešķirta 3. vieta kategorijā “Pārbūve”.