Būvuzraudzība objektā “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles jaunās ēkas būvniecība Stendes ielā 1, Talsos, Talsu novadā”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA

Projekta termiņš: 2012. - 2014. gads

Projekta apraksts: SIA „Firma L4” nodrošināja būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām jaunas četrstāvu slimnīcas ēkas būvniecībai ar kopējo platību 5155,8 m2. Būvdarbu kopējās izmaksas bija 7,33 milj. EUR