Construction cost estimation

Estimation of construction costs is the concluding phase of every construction project. We keep track of costs throughout the development of the construction project, in order to ensure that efficient and optimal solutions are found.

Senior Construction Specialist

Linda Ozola

We offer

 • construction cost estimation in conformity with LBN 501-17 “Procedures for Estimating Construction Costs”;
 • construction cost auditing and expert analysis.

Senior Construction Specialist

Linda Ozola

 • Darbu apjomu un orientējošo būvizmaksu noteikšanas aktualizāciju projektam „RIMI noliktavu kompleksa un biroja ēkas jaunbūvei / rekonstrukcijai Rīgā, Augusta Deglava ielā 161/167

  Client: SIA "Deglava Real Estate"

  Due date: 2017. gads

 • Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi Skolas ēkas pārbūvei un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa buvprojektam"

  Client: Siguldas novada dome

  Due date: 2017. gads

 • Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada Garciemā un Mežgarciemā būvprojektu izstrāde

  Client: Carnikavas novada dome

  Due date: 2017. gads

 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta

  Client: SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

  Due date: 2013. - 2015. gads

 • Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta" pirmsprojekta būvizmaksu izstrāde

  Client: SIA "Valgums-S"

  Due date: 2012. gads