Būvprojekta izstrāde “Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūvei Bauskā”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Bauskas novada dome

Projekta termiņš: 2012. - 2014. gads

Projekta apraksts: projekta ietvaros tika izbūvēti meliorācijas novadgrāvji un veikta caurteku nomaiņa Bauskas pilsētas Kareivju, Miera, Kraujas, Liepu, Pilskalna, Strēlnieku, Zemgaļu, Sporta ielās. Tika izbūvēti maģistrālie lietus ūdens kanalizācijas kolektori (OD250 – OD500) ar kopgarumu – 2657.5 m un tika uzstādīts naftas produktu atdalītājs ar attīrīšanas jaudu Q=100l/s, kā arī izstrādāts risinājums attīrītā ūdens izlaidei Mūsas upē.