Water mains and sewerage systems design

Water mains and sewerage systems design is one of Firma L4’s operational cornerstones. Our engineers will develop the best technical projects and prepare a technical economic rationale for projects. We design new water mains and sewage systems, as well as plan the scope of reconstruction for individual cities and sections thereof. We also design water mains and sewerage systems for various commercial objects including apartment buildings, supermarkets and hotels.

Responsible Construction Specialist

Ivo Grandāns

We offer:

 • inspections of water management systems and assessment of their technical condition;
 • development of a technical economic rationale for  water management development projects;
 • internal and external water mains and sewage network design;
 • artesian borehole, water preparation station, water tower and other water mains systems element design;
 • wastewater purification station, pumping station and other wastewater systems element design;
 • wastewater sludge treatment and placement technology design;
 • expert analysis of construction projects;
 • field supervision of construction projects.
 • 100
  km/year of external networks designed
 • 8
  certified WSN engineers

Responsible Construction Specialist

Ivo Grandāns

 • Tehniskā projekta un pasūtītāja prasību sagatavošana būvdarbu līgumam „Centralizētās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras paplašināšana Mārupē"

  Client: SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

  Due date: 2012. - 2015. gads

 • Iepirkuma dokumentu izstrāde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Dobeles pilsētā un tai piegulošajos pagastos

  Client: SIA "Dobeles ūdens"

  Due date: 2008. - 2014. gads

 • Dzeramā ūdens sadales tīklu modelēšana un noplūžu samazināšanas un notekūdeņu savākšanas tīklu modelēšana un infiltrācijas noteikšana Ventspilī, Latvijā

  Client: AS "COWI"

  Due date: 2003. - 2010. gads

 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās, 2. fāze"

  Client: Halcrow Group Ltd

  Due date: 2005. - 2006. gads

 • Konsultācijas pakalpojumi projektā "Ūdens sistēmas attīstība Daugavpils pilsētā - II etaps"

  Client: AS "COWI"

  Due date: 2005. - 2006. gads