Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi būvobjekta „Tirdzniecības centrs “Patollo”, Rīgā, Blaumaņa ielā 8 un 10, Dzirnavu ielā 65, 67 un 69” iekšējās ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas daļai

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Idom, Ingenieria y Arquitectura, S.A.

Projekta termiņš: 2009-2010

Projekta apraksts: līguma ietvaros tika izstrādāts būvprojekts un veikta autoruzraudzība „Tirdzniecības centrs "Patollo", Rīgā, Blaumaņa ielā 8 un 10, Dzirnavu ielā 65, 67 un 69” iekšējās ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas daļai