Būvuzraudzība objektam “Tirdzniecības, biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Elizabetes ielā 39”

Projekta galvenā bilde