Vides pārraudzības valsts biroja 24.05.2021. Atzinums Nr. 5-04/8 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu ieguvei atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi” Kandavas novadā”

 • Atzinums

  446 KB

 • Ziņojums

  6 MB

 • Paziņojums

  14 KB

 • Kopsavilkums

  2 MB

 • Prezentācija

  7 MB

 • Video konference

  24 KB

Pielikumi

 • 1. Pielikums

  6 MB

 • 2. Pielikums

  3 MB

 • 3. Pielikums

  95 KB

 • 3.a Pielikums

  529 KB

 • 4. Pielikums

  196 KB

 • 5. Pielikums

  1 MB

 • 6. Pielikums

  10 MB

 • 7. Pielikums

  125 MB

 • 8. Pielikums

  6 MB

 • 9. Pielikums

  619 KB

 • 10. Pielikums

  33 KB

 • 11. Pielikums

  14 KB

 • 12. Pielikums

  18 KB

 • 13. Pielikums

  302 KB

 • 14. Pielikums

  133 KB

 • 15. Pielikums

  143 KB

 • 16. Pielikums

  81 KB

 • 17. Pielikums

  3 MB