Paziņojums par plāna “Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2022.-2027.gadā” un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

 • Paziņojums par apspriešanu

  18 KB

 • Programma

  86 KB

 • Prezentācija 1

  571 KB

 • Prezentācija 2

  243 KB

 • Apspriešanas protokols

  16 KB

Pielikumi

 • Pielikums 1

  71 KB

 • Pielikums 2

  44 KB

 • Pielikums 3

  56 KB

 • Pielikums 4

  40 KB

 • Pielikums 5

  52 KB

 • Pielikums 6

  81 KB