Roņu ielas pārbūve Liepājā (1.kārta)

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Projekta termiņš: 2020.-2021.

Projekta apraksts: Liepājā, Roņu ielas posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai tika veikti būvdarbi, kur būvprojektu veica Firma L4. Būvprojektā ievēroti tematiskā plānojuma ''Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība'' risinājumi, norādījumi un dizaina vadlīnijas. Objekta labiekārtojums tiek iedalīts divās funkcionālajās zonās - Roņu ielas pārbūves zonā (posmā no Uliha ielas līdz Zvejnieku alejai, ieskaitot autostāvlaukumu iepretī k/n “Kursa”) un Roņu ielas izejas uz liedagu izbūvi kāpu zonā, kas ietver ''Pludmales vārtu'', ''Liedaga vārtu'' un Liedaga promenādes risinājumus. Pludmales zonā izbūvētas tualetes, ar pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem.