Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība

Firmas L4 būvuzraugiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze hidrotehnisko būvju būvdarbu uzraudzībā un projektu vadīšanā. Varam garantēt, ka mūsu speciālisti palīdzēs rast ilgtspējīgus, efektīvus un drošus risinājumus hidrotehnisko būvju darbības nodrošināšanai.

Atbildīgais būvspeciālists

Arnis Bolmanis

Mēs nodrošinām:

 • rekomendāciju izstrādi hidrotehnisko būvju ekspluatācijas drošības uzlabošanai
 • hidrotehnisko būvju tehnisko dokumentu sagatavošanu un investīciju projektu izstrādi
 • pārbūves un atjaunošanas projektu ietvaros veicamo būvdarbuuzraudzību, novērtēšanu un konsultācijas, klienta interešu pārstāvēšanu
 • hidrotehnisko būvju novērošanas sistēmas datu analīzi
 • hidrotehnisko būvju pamatnes grunts ģeotehnisko novērtēšanu un hidrodinamiskā režīma izvērtēšanu

Atbildīgais būvspeciālists

Arnis Bolmanis

 • Hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu, hidroloģiskā matematiskā modeļa izstrāde, topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes veikšana, būvprojekta izstrāde un būvdarbu tehnisko specifikāciju sagatavošana, kā arī būvprojekta izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība vecā dambja (Brīvības ielā 60-80, Ogrē) pārbūvei un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres upes ietekas Daugavā

  Pasūtītājs: Ogres novada dome

  Termiņš: 2016. - 2018. gads

 • Pļaviņu HES spriegumu – relatīvo deformāciju un filtrācijas modeļa izstrādāšana

  Pasūtītājs: Lahmeyer International GMBH

  Termiņš: 2016. - 2017. gads

 • Būvuzrauga pakalpojumi AS Latvenergo Daugavas HES rekonstrukcijas projektiem (Pļaviņu HES agregāts Nr.1 un Nr.3 un Ķeguma HES agregāti Nr.5-7)

  Pasūtītājs: Inženieru birojs PROFECTO, SIA

  Termiņš: 2015. - 2017. gads

 • Plūdu risku samazināšanas pasākumi Carnikavas novadā

  Pasūtītājs: Carnikavas novada dome

  Termiņš: 2013. - 2014. gads

 • Daugavas HES aizsprostu apsekošana un hidrotehnisko būvju drošuma programmu papildināšana

  Pasūtītājs: A/S "Latvenergo"

  Termiņš: 2011. - 2012. gads

 • Jēkabpils aizsargdambja rekonstrukcijas būvuzraudzība

  Pasūtītājs: Jēkabpils novada dome

  Termiņš: 2010. - 2013. gads

 • Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve" ietvaros

  Pasūtītājs: Fortum Power and Heat, Oy / Poyry Energy Ltd

  Termiņš: 2006. - 2011. gads