Hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība

Firmas L4 būvuzraugiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze hidrotehnisko būvju būvdarbu uzraudzībā un projektu vadīšanā. Varam garantēt, ka mūsu speciālisti palīdzēs rast ilgtspējīgus, efektīvus un drošus risinājumus hidrotehnisko būvju darbības nodrošināšanai.

Atbildīgais būvspeciālists

Arnis Bolmanis

Mēs nodrošinām:

  • rekomendāciju izstrādi hidrotehnisko būvju ekspluatācijas drošības uzlabošanai
  • hidrotehnisko būvju tehnisko dokumentu sagatavošanu un investīciju projektu izstrādi
  • pārbūves un atjaunošanas projektu ietvaros veicamo būvdarbuuzraudzību, novērtēšanu un konsultācijas, klienta interešu pārstāvēšanu
  • hidrotehnisko būvju novērošanas sistēmas datu analīzi
  • hidrotehnisko būvju pamatnes grunts ģeotehnisko novērtēšanu un hidrodinamiskā režīma izvērtēšanu

Atbildīgais būvspeciālists

Arnis Bolmanis