Supervision of hydro technical structure construction works

Firma L4 construction supervisors have over two decades’ worth of experience in the supervision of constructions works and management of project involving hydro technical structures. We can guarantee that our specialists will help to find sustainable, efficient and safe solutions to ensure the operation of hydro technical structures.

Responsible Construction Specialist

Arnis Bolmanis

We offer:

 • development of recommendations on how to improve the operational safety of hydro technical structures;
 • preparation  of technical documents for hydro technical structures and development of investment projects;
 • supervision, assessment and consulting in regard to construction works to be carried out under the auspices of reconstruction and renovation projects, and representation of the client’s interests;
 • hydro technical structure surveillance system data analysis;
 • hydro technical structure foundation soil geotechnical assessment and hydrodynamic mode assessment.

Responsible Construction Specialist

Arnis Bolmanis

 • Hidroloģisko un hidraulisko aprēķinu, hidroloģiskā matematiskā modeļa izstrāde, topogrāfiskās un ģeotehniskās izpētes veikšana, būvprojekta izstrāde un būvdarbu tehnisko specifikāciju sagatavošana, kā arī būvprojekta izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība vecā dambja (Brīvības ielā 60-80, Ogrē) pārbūvei un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres upes ietekas Daugavā

  Client: Ogres novada dome

  Due date: 2016. - 2018. gads

 • Pļaviņu HES spriegumu – relatīvo deformāciju un filtrācijas modeļa izstrādāšana

  Client: Lahmeyer International GMBH

  Due date: 2016. - 2017. gads

 • Būvuzrauga pakalpojumi AS Latvenergo Daugavas HES rekonstrukcijas projektiem (Pļaviņu HES agregāts Nr.1 un Nr.3 un Ķeguma HES agregāti Nr.5-7)

  Client: Inženieru birojs PROFECTO, SIA

  Due date: 2015. - 2017. gads

 • Plūdu risku samazināšanas pasākumi Carnikavas novadā

  Client: Carnikavas novada dome

  Due date: 2013. - 2014. gads

 • Daugavas HES aizsprostu apsekošana un hidrotehnisko būvju drošuma programmu papildināšana

  Client: A/S "Latvenergo"

  Due date: 2011. - 2012. gads

 • Jēkabpils aizsargdambja rekonstrukcijas būvuzraudzība

  Client: Jēkabpils novada dome

  Due date: 2010. - 2013. gads

 • Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve" ietvaros

  Client: Fortum Power and Heat, Oy / Poyry Energy Ltd

  Due date: 2006. - 2011. gads