Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana”

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Projekta termiņš: 2018.

Projekta apraksts: Dienvidu mols tika uzbūvēts laika periodā no 1894. līdz 1904. gadam, turpmāko gadu gaitā tas ticis vairākkārt pārbūvēts un remontēts. Pašreizējo veidolu Dienvidu mols ir saglabājis vēl kopš sākotnējiem būvniecības laikiem, bet tik pamatīgu rekonstrukciju tas nav pieredzējis vairākus gadu desmitus. Nepilna gada laikā mola rekonstrukcijas ietvaros tika izveidots tetrapodu krāvums lokālās vietās, atjaunots mola šķērsgriezums visā tā garumā, labiekārtošanas darbu ietvaros tika atjaunotas dzelzsbetona sienas, izveidots grants ceļš un atjaunoti elektrotīkli un apgaismojums, kā arī rekonstruēta dzelzsbetona ceļa konstrukcija. Šodien ostai tik nozīmīgā hidrobūve ir atjaunota un lai tā kalpo jo ilgi un aizsargā priekšostu no ledus, viļņu un smilšu sanesumiem!