Paziņojums par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes „Alerne” iecirkņa „Griguliņi – Kaupišķi-5” II blokā Daugavpils novadā, tabores pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 • Paziņojums

  426 KB

 • Informatīvais materiāls

  910 KB

 • DA20SI0013

  860 KB

 • Prezentācija

  14 MB

Pielikumi

 • Video konference

  74 B