IVN sākotnējā sabiedriskā apspriešana derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei atradnēs “Sienāži” un “Dižzvirgzdiņi”

 • Paziņojums

  16 KB

 • Informatīvais materiālāls

  5 MB

Pielikumi

 • Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols

  26 KB

 • Dabas resursu nodoklis.

  14 KB

 • Prezentācija

  2 MB