Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes”

 • Paziņojums par apspriešanu

  37 KB

 • Informatīvais materiāls

  9 MB

 • Prezentācija

  2 MB

 • Saite uz Zoom publisko apspriešanu

  25 KB

Pielikumi