Paredzētās darbības Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes” Raunas pagastā, Smiltenes novadā. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Ziņojuma sabiedriskā apspriešana”

 • Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols.

  345 KB

 • Papildinājums paziņojumam

  14 KB

 • Paziņojums par apspriešanu

  39 KB

 • IVN ziņojuma kopsavilkums

  1 MB

 • IVN gala ziņojums

  5 MB

 • Prezentācija

  3 MB

Pielikumi

 • Pielikumi

  13 MB