Ziemeļu mola atjaunošana Ventspilī

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Projekta termiņš: 2019.-2021.

Projekta apraksts: 2021. gadā noslēdzās būvniecības darbi Ventspils brīvostā - lielākās ostas hidrobūves - Ziemeļu mola atjaunošana. Līdz ar to pabeigta abu Ventspils molu, kas veido jūras vārtus, atjaunošana. Dienvidu mola atjaunošanas būvdarbi sākti 26.01.2018 un pabeigti 25.08.2018. Mola atjaunošanā tika izbūvētas monolītbetona sienas, izmantoti turpat 1500 tetrapodu. Savukārt ziemeļu mola būvdarbi sākti 17.04.2019 un objekts pieņemts ekspluatācijā 26.02.2021. Tā atjaunošanā izmantoti vairāk nekā 3000 tetrapodu, ir izbūvētas tērauda rievsienas un veikti mola ķermeņa monolitizēšanas darbi. Ziemeļu mols ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm. Mols ir pusotru kilometru gara būve, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola Ziemeļu mols papildus pilda arī rūpnieciskas funkcijas, jo tur ierīkotas svarīgas komunikācijas, kas kalpo kuģu iekraušanai. Abu molu uzdevums ir nodrošināt drošus navigācijas apstākļus no ostas izejošajiem un ostā ienākošajiem kuģiem. Latvijas Būvniecības gada balvā 2021 Ziemeļu mols ieguva 1. vietu nominācijā Inženierbūve - pārbūve.