Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 60,20 – 79,45 segas pārbūves būvdarbu uzraudzība

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi, VAS

Projekta termiņš: 2016. – 2017.

Projekta apraksts: Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) posma km 60,20 - 79,45 segas pārbūves būvdarbi tika uzsākti 2016. gada pavasarī un pabeigti 2017. gada vasarā. Kopējais pārbūvētā posma garums ir 19,2 km. Pārbūves projekta ietvaros tika pastiprināts autoceļa pamats, pielietojot reciklēšanas tehnoloģiju, un atjaunots asfaltbetona segums, kā arī veikta caurteku pārbūve un ceļa pārvada rekonstrukcija, tādejādi uzlabojot satiksmes drošību. Konkursa “Gada labākā būve 2017” ietvaros Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 60,20 – 79,45 segas pārbūves būvobjektam piešķirta 3. vieta kategorijā “Inženierbūve”.