Mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Smiltenes novada dome

Projekta termiņš: 2019.-2021.

Projekta apraksts: 2021. gada 17. novembrī, tika nodots ekspluatācijai būvprojekta “Mācību ēkas pārbūve dakteru ielā 27, Smiltenē” III kārta. Ar šīs kārtas nodošanu ekspluatācijā ir pabeigta Smiltenes skolas pārbūve. I kārtas ietvaros tika pārbūvēts skolas esošais 1973. gadā uzbūvētais trīsstāvīgs korpuss. II kārtas ietvaros ir izbūvēts jauns korpuss, kas savieno esošos korpusus. III kārtā ir veikta pārbūve 1937. gadā celtajai ēkai, kuras būvprojekta autors ir Indriķis Blankenburgs. Esošajos korpusos ir maksimāli saglabāts esošo telpu plānojums, bet jaunbūvētais korpuss ir veidots ar atvērtu un pārskatāmu plānojumu. Latvijas Būvniecības gada balvā 2021 šis projekts ieguva Atzinības rakstu.