Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība

Projekta termiņš: 2019.-2021.

Projekta apraksts: Pabeidzot visus restaurācijas un būvniecības darbus Hoijeres kundzes viesnīcā, 30. jūlijā Būvniecības valsts kontroles birojs ēku Kungu ielā 24, Liepājā pieņēmis ekspluatācijā. Darbi “Firmas L4” būvuzraugu pārraudzībā tika veikti saskaņā ar izstrādātu restaurācijas darbu programmu, iepriekš veicot arheoloģisko analīzi, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un veicot vēl citus darbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku. Latvijas Būvniecības gada balvā 2021 Hoijeres kundzes viesnīca ieguva 1. vietu nominācijā Restaurācija.

Sniegtie pakalpojumi

Projekta mazā bilde zem pogas Projekta mazā bilde zem pogas Apskatīt visus pakalpojumus