Būvprojekta ekspertīze ‘’RIMI noliktavu kompleksa un biroju ēkas jaunbūve un pārbūve’’

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Deglava Real Estate, SIA

Projekta termiņš: 2017.

Projekta apraksts: 2017. gadā “Firmas L4” speciālisti veica Rimi noliktavu kompleksa un biroja ēkas jaunbūves un pārbūves Augusta Deglava ielā 161, Rīgā būvprojekta ekspertīzi. Būvprojekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo noliktavu kompleksu, paplašinot to ZA virzienā, kā arī izbūvēt jaunu noliktavas darbinieku biroju ēku. Ekspertīze veikta sekojošām būvprojekta sadaļām – AR (arhitektūras risinājumi), BK (būvkonstrukcijas), DOP (darbu organizācijas projekts), UPP (ugunsdrošības pasākumu pārskats), EE (pagaidu energosertifikāts), UK (iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija), UKT(ārējā ūdensapgāde un kanalizācija), EL (iekšējā elektroapgāde), ELT (ārējā elektroapgāde), AVK (apkure, ventilācija, dzesēšana).