Būvprojektu ekspertīzes

Firma L4 vienviet nodrošina pilnu Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sertificētu būvspeciālistu komandu, kas profesionāli izskatīs ekspertīzei iesniegto dokumentāciju un pamatoti norādīs uz nepilnībām, ja tādas tiks konstatētas.

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

Mēs nodrošinām:

 • būvprojektu ekspertīzes vadību
 • būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzi
 • būvprojektu konstrukciju ekspertīzi
 • ceļu būvprojektu ekspertīzi
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tai skaitā ugunsdzēsības sistēmu, būvprojektu ekspertīzi
 • elektroietaišu būvprojektu ekspertīzi (līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV)
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīzi
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīzi

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

 • Daugavas stadiona rietumu tribīnes pārbūves būvprojekta ekspertīze

  Pasūtītājs: VSIA "Kultūras un sporta centrs, Daugavas stadions"

  Termiņš: 2017. - 2018. gads

 • Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma km 4,66 – 17,63 pārbūves būvprojekta ekspertīze

  Pasūtītājs: VAS "Latvijas valsts ceļi"

  Termiņš: 2017. gads

 • Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils-Tume-Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330 kV līniju', BK sadaļas ekspertīze

  Pasūtītājs: SIA "PROKB"

  Termiņš: 2017. gads

 • Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvprojektam

  Pasūtītājs: Siguldas novada dome

  Termiņš: 2017. gads

 • Daudzdzīvokļu ēku kompleksa, Rīgā, Bezdelīgu ielā 5, Būvprojekta ekspertīze

  Pasūtītājs: SIA "O.M. Development"

  Termiņš: 2014. - 2017. gads

 • Būvprojekta "Ventspils Mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju" ekspertīzes veikšana

  Pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"

  Termiņš: 2015. gads