Brīvdabas estrādes jaunbūve, Jūras ielā 3A, Carnikavā

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: Carnikavas novada pašvaldība

Projekta termiņš: 2016. – 2017.

Projekta apraksts: Līguma ietvaros laika posmā no 2016. gada līdz 2017. gadam izstrādāts būvprojekts Carnikavas apjumtas brīvdabas estrādes būvniecībai Jūras ielā 3A, Carnikavā, Carnikavas novadā. Estrāde kompozicionāli un stilistiski iekļaujas esošajā parka ainavā, tās būvapjoms sastāv no diviem kompozicionāli saistītiem apjomiem. Lielākā apjoma funkcija ir ar jumta un sānu plaknēm segt skatuvi, savukārt mazākā – nodrošināt ģērbtuvju un tehnisko telpu darbību. Būvapjoms risināts pamatā koka konstrukcijās un koka apdarē virszemes daļās un dzelzsbetona konstrukcijās pamatu un atbalsta sienu daļās. Izmantotie materiāli ir atbilstoši videi, kā arī šodienas estētiskajām un tehniskajām prasībām. Brīvdabas estrāde ir paredzēta multifunkcionālai un universālai kultūras un izklaides pasākumu izmantošanai, tās papildus funkcija ir parka paviljons ikdienas lietošanai. Īstenojot šo ieceri, novads iegūs iespēju paplašināt pasākumu klāstu, īstenojot dažāda veida brīvdabas koncertus, izrādes un nozīmīgākos ikgadējos novada kultūras pasākumus.