Abavas tilta autoceļa P120 Talsi – Stende – Kuldīga 33,18 km pārbūves būvdarbu uzraudzība

Projekta galvenā bilde

Pasūtītājs: VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’

Projekta termiņš: 2018.

Projekta apraksts: Tilts pār Abavas upi Rendā ir būvēts 1938. gadā, un kopš tā laika turpmāko 80 gadu gaitā būtiski remontdarbi to nav skāruši, līdz 2018. gadā nepilna gada laikā tika realizēti tilta pārbūves darbi, pēc kuriem tilts kļuvis drošāks un palielināta tā izturība. Būvdarbu ietvaros tika pastiprinātas tilta sijas, tāpat tiltam tika izbūvēta jauna brauktuves konstrukcija, atjaunota hidroizolācija un segums, kā arī uzbēruma nostiprinājumi. Tilts ieguvis jaunu apgaismojumu un ietvi. Arī drošības barjeras tika uzstādītas. Pēc pārbūves tilts ir kļuvis par gandrīz metru platāks – tagad tas ir 62,5 m garš un brauktuves platums ir 7 m. Pateicoties teicamai darba organizācijai un būvdarbu veikšanai labvēlīgiem laika apstākļiem, Abavas tilta pārbūvē visi iekļautie darba apjomi tika realizēti precīzi plānotajos termiņos. Savā 80. gadu jubilejā tilts saņēmis fantastisku dāvanu – pilnu pārbūvi!