Projektēšanas procesa uzraudzība

Projektēšanas procesa uzraudzība ir unikāls Firmas L4 pakalpojums, kura ietvaros tiek liktas lietā mūsu inženieru profesionālās prasmes un pieredze, lai uzlabotu būvprojektu dokumentācijas kvalitāti un preventīvi novērstu riskus, kas saistīti ar kļūdām un neprecizitātēm būvniecības procesā. Būvprojekta izstrādes fāzē novērst defektus ir ievērojami lētāk nekā tos novērst jau būvdarbu un objektu ekspluatācijas procesā.

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs

Mēs nodrošinām:

  • inženiertehnisko risinājumu izskatīšanu un Pasūtītāja interešu pārstāvniecību projektēšanas darbu sapulcēs
  • piedāvāto risinājumu tehniski - ekonomisko analīzi
  • neatbilstību fiksēšanu atbilstoši normatīvo aktu un standartu prasībām
  • tehnisko risinājumu optimizāciju
  • būvprojektu ekspertīzi

Nodaļas vadītājs

Gints Freibergs