Dzelzceļa būvju un infrastruktūras būvdarbu būvuzraudzība

Dzelzceļa infrastruktūras būvdarbu uzraudzība ir Firmas L4 nišas pakalpojums, kas veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību. Esam piedalījušies lielākajā daļā valsts dzelzceļa infrastruktūras objektu attīstīšanā un ieviešanā.

Atbildīgais būvspeciālists

Juris Rasmanis

Mēs nodrošinām:

  • dzelzceļa infrastruktūras pārbūves būvuzraudzību
  • jaunas dzelzceļa infrastruktūras objektu būvuzraudzību
  • būvuzraudzību saskaņā ar FIDIC līgumu nosacījumu prasībām
  • dzelzceļa infrastruktūras objektu apsekošanu un novērtēšanu
  • dzelzceļa infrastruktūras objektu projektu vadību
  • eksperta slēdzienus, projektu pārbaudi un konsultācijas dzelzceļa infrastruktūras jautājumos

Atbildīgais būvspeciālists

Juris Rasmanis